Wednesday
Nov072012

17 . shot on film . kodak tmax 400

Tuesday
Nov062012

16 . shot on film . fuji provia 400f

Monday
Nov052012

15 . shot on film . kodak 400tx

Sunday
Nov042012

14 . shot on film . kodal 400tx

Saturday
Nov032012

13 . shot on film . kodak portra 160nc

ALL PRINTS AVAILABLE FOR PURCHASE

Friday
Nov022012

12 . shot on film . ilford hp5 plus 400

Thursday
Nov012012

11 . shot on film . kodak 400tx

Wednesday
Oct312012

10 . shot on film . fuji provia 100f

 

Tuesday
Oct302012

9 . shot on film . kodak tmax 100

Monday
Oct292012

8 . shot on film . fuji provia 400x

Sunday
Oct282012

7 . shot on fim . ilford delta 400

PRINTS AVAILABLE FOR PURCHASE

Sunday
Oct282012

6 . shot on film . fuji provia 100f

 

PRINTS AVAILABLE FOR PURCHASE

Sunday
Oct282012

5 . shot on film . fuji provia 100f

 

PRINTS AVAILABLE FOR PURCHASE

Thursday
Oct252012

4 . shot on film . fuji provia 100f

 

PRINTS AVAILABLE FOR PURCHASE

 

 

Wednesday
Oct242012

3 . shot on film . fuji provia 400f

 

PRINTS AVAILABLE FOR PURCHASE

Tuesday
Oct232012

2 . shot on film . kodak tmax 100

PRINTS AVAILABLE FOR PURCHASE

Monday
Oct222012

1 . shot on film . fuji provia 100f

PRINTS AVAILABLE FOR PURCHASE

Friday
Apr012011

Still Lives 6

Monday
Mar212011

Still Lives 5

Monday
Mar072011

Still Lives 4